Prague Time :: 06:33:05 PM
-

   Eat >> Food delivery

Pizzeria Rialto

this Delivery Service was last updated on 3 Dec 08

Vítáme Vás na stránkách naší restaurace, která nese název Pizzeria Rialto, a to pøedevším díky ústøednímu obrazu, který pøi návštìvì naší restaurace urèitì nepøehlédnete a na kterém se vyjímá nádherný most Ponte di Rialto. Jméno a obraz mostu Rialto nás bude prezentovat a doufáme, že stejnì jako toto místo v nás bude i náš podnik ve Vás vyvolávat pøíjemné pocity a navodí tu správnou atmosféru, do které se budete rádi vracet. Autentiènost tohoto prostøedí se Vám pokusíme pøiblížit i výbìrem italských specialit, které pro Vás naši mistøi kuchaøi pøipravují podle pùvodních receptur, a to výhradnì z italských surovin. V naší restauraci dále nabízíme velký výbìr italských i domácích vín, grappy, koòakù a jiných, jak alkoholických, tak i nealkoholických nápojù, vèetnì míchaných nápojù. Pøijïte se sami pøesvìdèit o našich kvalitách za ceny, které Vás nebudou strašit ani pøed výplatou! Tìšíme se na Vaši návštìvu.

 Address
Sokolovská 33
Karlin  show me everything in Karlin
Prague 8
180 00
Czech Republic
(google maps)
Need a cab/taxi?
Taxi

 Opening Hours
Daily 11:00 - 23:00

 Contact Info
Tel: +420 2 2231 4886
Tel (mobile): +420 602 661 444
Web: Click here

Send a message to Pizzeria Rialto
Your name (required)
Your email address (required)
Your message (required)
Spam Prevention (logged in users do not need to do this)

 
 Languages
Czech

 Getting there - public transport
Metro B or C to Florenc, trams 8 or 24 to Florenc

 Detailed info
Cuisine: Italian
Ordering methods: In person
Food Types: Pasta, Pizza
Payment Methods: Local Currency
Meal Vouchers: No info at present
Average meal price (czK per person): No info at present    help
Average time to deliver (minutes): No info at present
Pizzeria Rialto

 Ratings (1-10)
Foodno rating
Accuracy of orderno rating
Speed of deliveryno rating
(Be the first to Rate and Review Pizzeria Rialto)


Getting better
petr, 7 Nov 08

this Delivery Service also has entries in the following categories (click for more info):
Restaurants

link to this page: http://www.allpraha.com/d/35389/Pizzeria_Rialto/

bookmark/share this resource on: delicious Delicious   digg Digg   reddit reddit   Facebook Facebook   StumbleUpon StumbleUpon

Link to this page: http://www.allpraha.com/d/35389/Pizzeria_Rialto/
 Serendipity© 2019 AllCapitals :: last update :: 18 Jun 19 | About AllPraha.com | Why Register? | Promote your Resource | User Agreement | Links | Send us Your Feedback!